Robotická linka

Robotická linka

Máme za sebou desítky let výroby, nastřádali jsme mnoho cenných zkušeností a vytvořili si know-how, jehož původ sahá až k zakladatelům Dřevojasu. Díky tomu se dnes řadíme mezi přední výrobce koupelnového nábytku v České republice. 

To vše by ale nebylo možné bez našich zaměstnanců a rozsáhlých investic do moderních výrobních prostor, nejnovějších technologií a především do energetické soběstačnosti. Můžeme se tak pochlubit nejen kvalitním nábytkem, ale především výrobním procesem, který je založen na dokonalé souhře zaměstnanců, technologií a správně nastavených výrobních postupech.

Co to znamená? Každá koupelnová skříňka je na svém počátku jen “velkou deskou” v našem skladu plošného materiálu. Odtud putuje přes několik stanovišť až se z ní na montáži stane koupelnová skříňka. V předešlých článcích jsme vás seznámili s úvodními fázemi jejich výroby - s formátovací pilou a CNC obráběcím centrem. Dnes se podrobněji zaměříme na naší pýchu - automatickou robotickou linku.


V posledních letech prošly výrobní prostory Dřevojasu rozsáhlou modernizací a automatizací, ze které vzešla i naše automatická robotická linka na olepování a frézování dílců

Výroba koupelnového nábytku

Životní cyklus každé koupelnové skříňky začíná na stanovišti velkoplošné formátovací pily, kde dochází ke dvěma zásadním činnostem. Velkoformátové desky jsou dopraveny na pilu, obsluhou nařezány na jednotlivé díly a jeden po druhém označeny identifikačním štítkem s 2D kódem, který obsahuje veškeré informace o daném dílci. Jak má být zpracován na dalších pracovištích, jakým dekorem mají být olepeny jeho hrany nebo jaká skříňka z něho bude na konci výrobního procesu. Takto připravené dílce jsou pomocí manipulačních vozíků přemístěny k robotické lince, respektive do připravených zásobníků. Zde pak začíná další etapa jejich zpracování - olepování a opracování frézováním.

Automatická formátovací pila
Velkoformátovací pila Schelling má v současné době dva operátory. Michaela, kterého jsme vám již dříve představili a Tomáše (na fotografii)

Seznamte se s robotickou linkou

Co si pod tím představit? Na lince opravdu pracují roboti, respektive tři robotická ramena, z nichž každé má přidělen specifický úkol. Součástí linky je také olepovačka hran Biesse Stream MDS 1 a CNC obráběcí centrum.

Každé z robotických ramen je vybaveno podtlakovými přísavkami pro bezpečnou manipulaci s dílci při jejich třídění dle zakázky nebo jejich vychystávání do manipulačních vozíků. 

Robotické rameno
Robotická ramena jsou usazena na mohutných konzolích a v tzv. oktagonu, po jehož stěnách jsou regály pro třídění dílců

Jak vypadá práce s roboty? 

Bezproblémový provoz robotické linky zajišťují dva zaměstnanci. Ti mají kromě základní údržby a aktivace linky na starosti i další úkony spojené s olepováním a frézováním. Především hlídají a volí příslušné pracovní postupy dle výrobních dokumentací a průběžně pracují na modifikaci výrobních programů. Vedle toho také kontrolují dílce ve všech fázích procesu, díky čemuž si dokážeme hlídat kvalitu každého z dílců. 

Obsluha robotické linky
Kromě aktivace robotické linky nebo hlídání programů se obsluha stará i o průběžné doplňování zásobníků s dílci u prvního z robotických ramen

Olepování dílců koupelnového nábytku

Už víte, z čeho se linka skládá a co má na starosti její obsluha. Nyní vás podrobněji seznámíme s její činností. Robotická ramena plní převážně manipulační funkci. Zakládají, přesunují nebo třídí jednotlivé dílce. Hlavní gró procesu ale probíhá na olepovací lince a CNC obráběcí fréze. Olepovačka Biesse STREAM MDS 1 je moderní olepovací stroj, který je schopen za 1 minutu olepit 25 metrů hran. K tomu je potřeba jeden člověk, který z vnější strany linky průběžně doplňuje lepidlo a zakládá dekory do zásobníků. 

Obsluha robotické linky naveze pomocí manipulačních vozíků připravené dílce do zásobníků u prvního z ramen. Uzavře klec a je-li vše připraveno, aktivuje program.

Robotické rameno přebírá dílec na olepení
První rameno si odebírá dílce ze dvou velkých zásobníků, které lze průběžně doplňovat i během procesu olepování

Součástí každého z ramen je i čtečka 2D kódů pro nahrání dat o dílci do jednotlivých strojů. Díky tomu nejprve robot identifikuje dílec, dle zakázky k němu přiřadí program a následně ho přesune na olepovací linku.

Robotické rameno po přenesení dílce na olepovačku
Dílec je pomocí ramene dopraven na olepovací linku, kde jsou jeho hrany olepeny dle zvoleného programu

Samotný proces olepování je rozdělen do několika fází. Nejprve je dílec dodatečně naformátován a očištěn od možných nečistot a poté je na hranu naneseno PUR lepidlo s výbornými izolačními a ochrannými vlastnosti. V miniaturních spárách mezi dílcem a ABS hranou vytvoří zábranu, takže se do struktury dřeva nedostane voda a ani vzdušná vlhkost. V poslední fázi je na hranu dílce s lepidlem přiložen ABS dekor. Stroj posléze hranu očistí, odřízne přesahující zbytky a zafrézuje ji do rádiů.

ABS pásky
ABS pásky založené v olepovací lince. Současně lze založit 12 druhů dekorů, kterými lze střídavě olepovat procházející dílce

Každý dílec si tímto procesem projde celkem čtyřikrát. To se týká především čel zásuvek nebo dvířek. Dílce, které jsou kompletovány s jinými dílci pak většinou mají olepené pouze dvě ze čtyř stran. 

Dílec na olepovací lince
Dílec opouští olepovací centrum. V tomto případě už prošel třemi koly a čeká ho poslední

Dílec na olepovací lince
Další z dílců opouští olepovací centrum. Tentokrát jde o dekor N01 Bílá lesk, který je překryt ochranou fólií pro další bezpečnou manipulaci

Navrtat a založit

Po olepení se přesunují jednotlivé dílce na další stanoviště, do oktagonu ke druhému robotickému ramenu. Jeho úkol je jednoduchý. Příchozí dílce odebírá a třídí pro další zpracování. Zakládá je do připravených polic a poté, co dorazí zbylé dílce z dané zakázky, je odesílá na další stanoviště - na CNC obráběcí centrum Morbidelli ke zpracování frézováním.

Robotické rameno přesunuje dílec
Dílec je olepen a přesouvá se do vedlejšího oktagonu, kde bude dle druhu zakázky založen do připravených regálů

Robotické rameno s dílcem
Robotické rameno zakládá dílec - čelo zásuvky do připravených polic. Poté, co jsou olepeny všechny dílce z jedné zakázky, je robotické rameno posílá dál k CNC obráběcímu centru

Každý dílec má v budoucí skříňce svoji funkci. Dle toho jsou také v obráběcím centru zpracovány. Do čel zásuvek je nutné připravit otvory pro úchytky a do stěn korpusů otvory pro kování či uchycení kovových pojezdů apod. 

Frézování funguje na principu pohybu dílce a obráběcí hlavy, která vytvoří konstrukční opracování dle zadání (otvor pro police, úchytky, kování apod.). Dílec dorazí do linky. Vrtací agregát vyvrtá požadované otvory, do nichž se posléze vstříkne voda a zarazí kolík s naneseným reaktivním lepidlem. Díky tomu a působení vody se kolíky roztáhnou a v dílci zůstanou napevno ukotveny. 

Dílec směřuje na frézu
Dílec vjíždí do CNC obráběcího centra Morbidelli, které dílce zpracovává dle zvoleného programu. Ten odpovídá úloze dílce v budoucí skříňce

Vrtací agregát při zpracování dílce
Vrtací agregát vytváří v hraně dílce otvory, do nichž je poté vstříknuta voda a “vstřelen” kolík s reaktivním lepidlem

Export dílců na montážní linku

Dílce jsou olepeny, upraveny frézováním nebo vrtáním, nyní je čeká závěrečné třídění a poté export na montáž. To vše zajišťuje poslední robotické rameno. Po opuštění CNC centra si dílec převezme rameno a opět ho dle zakázky zakládá do připravených polic. Je-li zakázka kompletní, postupně přesune všechny dílce do připravených manipulačních vozíků. A dále už je to jednoduché. Vozíků se chopí obsluha a přesune je dle druhu nábytku na příslušné stanoviště na montáži. 

Robotické rameno zakládá dílce
Robotické rameno zakládá dílec do připravených úseků ve stěně oktagonu. Jakmile dorazí všechny dílce dané zakázky, založí je do manipulačních vozíků

Robotické rameno při třídění dílců
Robotické rameno ve fázi přejímání dílců, které opustily CNC obráběcí centrum. V levé horní části jsou vidět dílce zakázek, které ještě nejsou kompletní

Robotické rameno při expedici dílců
A je to tu. Zakázka je kompletní. Rameno si připraví vozík a postupně do něho založí dílce. Následně si vozík převezme obsluha a proces zpracování dílců na robotické lince je u konce

Plníme cíle

Před mnoha lety jsme si v Dřevojasu vytyčili jasné cíle. Kromě navýšení počtu denní produkce jsme se rozhodli kompletně zmodernizovat naše výrobní procesy, což se nám díky výstavbě robotické linky podařilo. Nejenže nás jako firmu tento proces posunul dopředu, ale umožnil nám i efektivně zoptimalizovat výrobu a tím i navýšit naši produkci. 

Co říci závěrem? Zdaleka ještě nekončíme, protože v nejbližších letech hodláme rozšířit výrobní prostory s dalšími plně automatizovanými pracovišti. Ale to už je jiná kapitola. Na úplný závěr pro vás máme video, na kterém vám detailněji představíme činnost robotické linky. Tak hezkou zábavu!

 

Autor

Radana Šoupalová
Radana Šoupalová HR managerka

O zaměstnance se v Dřevojasu starám už od roku 2019. Ráda jim naslouchám, pomáhám jim překonávat profesní, ale i osobní překážky a snažím se, aby se tu cítili jako doma. 

Štítky

Co je u nás nového?